Turnaj Spring Challenge Cup se bude konat již po 20. v Praze v termínu 8.-10.4.2016.

Více informací o turnaji naleznete níže. Informace budou průběžně aktualizovány.

Registrace na turnaj bude ukončena dne 15.3.2016.

 

Pravidla turnaje

1. Věkové kategorie

Věk                                                            Věkové ohraničení

2000                                                             Hráči narozeni 1. ledna 2000 a mladší

2001                                                             Hráči narozeni 1. ledna 2001 a mladší

2002                                                            Hráči narozeni 1. ledna 2002 a mladší

2003                                                            Hráči narozeni 1. ledna 2003 a mladší

 

2. Pravidla Turnaje

2.1. Soupiska družstva a registrace do turnaje

A) Každé přihlášené družstvo zašle do 14 dní před začátkem turnaje pořadateli kompletně vyplněnou oficiální soupisku družstva.  Oficiální soupiska pro turnaj Spring Challenge Cup je přiložena k pravidlům a musí být řádně vyplněna včetně vedoucího a zaslaná řediteli turnaje.  Družstva v turnaji mohou být klubová, nebo výběry.  Pouze registrovaný hráč do turnaje může nastoupit do zápasu.

B1) Při příjezdu musí vedoucí předložit kopii zaslané oficiální soupisky pro turnaj Spring Challenge Cup a fotokopii cestovního pasu každého hráče.  Vedoucí dále musí mít kopii oficiální soupisky a fotokopii cestovných pasů k dispozici při každém zápase.  Organizační výbor bude namátkově kontrolovat oficiální soupisky a fotokopie.

B2) Česká a slovenská družstva musí předložit kopii zaslané oficiální soupisky pro turnaj Spring Challenge Cup a fotokopii registračního průkazu každého hráče (v případě, že hráč ještě nemá vyřízený přestup, kopii občanského průkazu nebo pasu).  Česká a slovenská družstva mohou mít na soupisce hráče, kteří nejsou registrováni v daném klubu, ale musí být registrováni pod Českým svazem ledního hokeje.

C) Na soupisce mohou být maximálně dva (2) brankáři a maximálně dvaadvacet (22) hráčů.  To představuje celkem dvacetčtyři (24) hráčů.  Každý hráč může být uveden pouze na jedné soupisce.

D) Na zápas je možné uvést pouze dvacet (20) hráčů včetně dvou (2) brankářů z oficiální soupisky.

E) Klub, který má v turnaji více než jedno družstvo ve více kategoriích, nesmí přesouvat hráče z jednoho družstva do druhého.  Hráč může být uveden pouze na jedné soupisce.

F) Uvedení neplatného hráče na soupisce vede ke kontumaci zápasu ve prospěch neprovinivšího se družstva 2-0 za porušení pravidel.

G) Družstvo může mít na soupisce neomezený počet mladších hráčů.

H) Organizační výbor se vyhrazuje právo udělit výjimku družstvu na navýšení počtu starších hráčů v turnaji a případně přesunout družstvo do mladší kategorie pro udržení vyrovnanosti věkové kategorie.  V tomto případě organizační výbor musí informovat všechna družstva v dané věkové kategorii o této výjimce.  Před začátkem turnaje bude vedoucí družstva písemně informován o této výjimce v jejich věkové kategorii.

I) Každé družstvo v kategorii 2002 má možnost mít na oficiální soupisce pro turnaj maximálně čtyři (4) starší hráče o jeden kalendářní rok.

 

 

2.2. Soupiska družstva do zápasu o utkání

A) Vedoucí družstva 40 minut před rozpisem stanoveným začátkem utkání musí předložit soupisku pro utkání.  Prosím používejte oficiální formulář na soupisku družstva v turnaji Spring Challenge Cup a pouze vyznačte hráče, kteří nebudou hrát v daném zápase.  Na zápas je možné použít maximálně dvacet čtyři (24) hráčů včetně dvou (2) brankářů z oficiální soupisky pro turnaj.  Pouze hráč uvedený na oficiální soupisce má právo nastoupit v zápase.

B) Ve stanoveném čase začátku utkání musí mít družstvo alespoň 12 hráčů v kompletní výstroji včetně jednoho brankáře.  V případě prodloužení předchozího zápasu musí být hráči připraveni nastoupit ihned po skončení zápasu.  V případě, že družstvo není připraveno v čase začátku utkání, soupeř je uznán jako vítěz 2-0.

 

2.3. Šatny a přestávky

A) Družstvo se musí dostavit na zimní stadion ne méně než čtyřicet (40) minut před začátkem zápasu a vyzvednout si klíče od šatny.  Vedoucí družstva přinese oficiální soupisku družstva a kopie (originály) registračních průkazů (jak uvedeno v bodě 2.2. Soupiska družstva do zápisu o utkání).

 

B) Pouze hráči, trenéři a vedoucí uvedeni na oficiální soupisce a vedení turnaje mají právo zdržovat se v šatně nebo v prostorách kolem šaten.

C) Každé družstvo musí být ve své šatně nejpozději třicet (30) minut před zápasem.

D) Po zápase a mezi třetinami, kdy je úprava ledové plochy, odchází z ledové plochy první vždy hosté a pak domácí družstvo.  Prosíme trenéry a vedoucí, aby dodržovali toto pravidlo.

 

2.4. Helmy, masky, dresy

A) Každé družstvo musí mít k dispozici dvě (2) sady dresů, jednu světlou a jednu tmavou.  Organizační výbor si vyhrazuje právo udělit výjimku zahraničním družstvům.  Organizační výbor bude informovat ostatní družstva o udělené výjimce a barvě dresů, které družstvo bude mít.  Obecně domácí družstvo hraje ve světlých dresech a hosté v tmavých dresech, ale toto pravidlo neplatí, pokud jedno z družstev má pouze jednu sadu dresů.

B) Helma a plnoobličejová maska je povinností pro všechny hráče (s výjimkou Juniorů podle pravidel IIHF).

C) Hráči a brankáři jsou povinni nosit chránič krku.  Hráč bez chrániče na krk dostane dvou (2) min trest za špatnou výstroj.  Výjimka je, když mu chránič spadne v průběhu hry.

 

2.5. Mercy rule

A) Jestliže v kterémkoliv zápase se jedno mužstvo ujme vedení o šest (6) nebo více branek v první nebo druhé třetině, utkání se od tohoto momentu hraje na hrubý čas, v případě rozdílu zpět pod šest (6) v průběhu první a druhé třetiny se utkání hraje opět na čistý čas.

B) Jestli-že v průběhu třetí třetiny je rozdíl o pět (5) nebo více branek, utkání se hraje na hrubý čas a v případě snížení na méně než o pět (5) branek se znovu přechází na čistý čas.

 

2.6. Čas vymezený pro utkání

A) Jestliže v kterémkoliv zápase v průběhu třetí třetiny oficiální časoměřič zjistí, že utkání by se nestačilo odehrát ve stanoveném čase pro utkání, uvědomí ředitele turnaje (nebo zástupce na daném zimním stadionu).  Je zcela v pravomoci ředitele turnaje (nebo zástupce pro daný zimní stadion) rozhodnout, zda bude zápas pokračovat podle hrubého času nebo čistého času.  Rozhodnutí je závislé od průběhu daného zápasu.  Trenéři budou vyrozuměni před změnou hracího času.

3. Kategorie a hrací systém turnaje

Hráči narozeni 2000

a) Věková kategorie je složena z jedné (1) skupiny se šesti (6) družstvy.
b) Hrací systém je každý s každým, jednokolový (Round Robin), což představuje pět (5) zápasů pro každé družstvo. c) Po skončení jednokolového systému budou družstva umístěna v konečném pořadí od prvního do šestého místa

Hráči narozeni 2001

a) Věková kategorie je složena z jedné (1) skupiny s osmi (8) družstvy.
b) Hrací systém je každý s každým, jednokolový (Round Robin) redukovaně, což představuje pět (5) zápasů pro každé družstvo.
c) Po skončení jednokolového systému budou družstva umístěna v konečném pořadí od prvního do šestého místa

Hráči narozeni 2002

a) Věková kategorie je složena ze dvou (2) skupin po čtyřech (4) družstvy v každé skupině.
b) Hrací systém je každý s každým, jednokolý systém (Round Robin), což jsou tři (3) zápasy pro každé družstvo.
c) Po skončení jednokolového systému budou družstva umístěna v pořadí od prvního do čtvrtého místa pro část „Play Off“.

Play Off

zápas č. 13 – A1-B2

zápas č. 14 – A2-B1

zápas č. 15 – A3-B4

zápas č. 16 – A4-B3

 

zápas č. 17 – o 7. a 8. místo poražený ze zápasu č. 15 vs. poražený ze zápasu č. 16

zápas č. 18 – o 5. a 6. místo vítěz ze zápasu č. 15 vs. vítěz ze zápasu č. 16

zápas č. 19 – o 3. a 4. místo poražený ze zápasu č. 13 vs. poražený ze zápasu č. 14

zápas č. 20 – o 1. a 2. místo vítěz ze zápasu č. 13 vs. vítěz ze zápasu č. 14

 

 

3.8. Ustanovení společná všem kategoriím

A) Úprava ledové plochy probíhá vždy po každých dvou odehraných třetinách, pokud není rozhodnuto jinak organizačním výborem a po dohodě obou družstev, kterých se daná změna týká.

B) Před zahájením utkání je dvouminutové rozbruslení a kotouče jsou k dispozici pouze pro rozcvičení brankářů.

C) Hráči si mohou vyměnit suvenýry před začátkem utkání a podat si ruce.

D) Všechna utkání se hrají 3 x 15 minut čistého času.

E) Mezi třetinami kdy se neprovádí úprava ledové plochy je 2 – 3 minutová přestávka.

F) O pořadí družstev rozhoduje počet bodů.

G) Jednotlivé bodování zápasů:

(a)  2 body za vítězství

(b) 1 bod za remízu

(c)  0 bodů za prohru

H) Nerozhodný stav v základní skupině se uznává za výsledek.

I) Při rovnosti bodů rozhoduje:

(a)  Výsledek vzájemného utkání

(b) Vyšší počet vítězství

(c)  Rozdíl gólů (skóre)

(d) Vyšší počet vstřelených branek

(e)  Družstvo s nižším počtem trestných minut

(f)  Družstvo s nižším počtem vyšších trestů a trestů do konce zápasu

(g) První střelená branka při vzájemném utkání

(h) Los mincí.

J) Utkání o pořadí a Play Off se řídí pravidlem; skončí-li utkání nerozhodně, ihned následuje prodloužení 1 x 5 minut se systémem „náhlého vítězství“. Trvá-li nerozhodný výsledek, rozhodují trestná střílení.

K) Prodloužení se hraje čtyři (4) na čtyři (4). V případě vyloučení musí mít družstvo na ledě minimálně tři (3) hráče.  V případě výhody dvou hráčů je stav na ledě v poměru pět (5) na tři (3). Po uplynutí trestu se poměr změní na čtyři (4) na tři (3) po dalším přerušení hry.

L) Zůstane‑li rozhodující utkání o umístění nerozhodnuto i po pětiminutovém prodloužení, budou trestná střílení (dále jen TS) provedena ihned.

M) Každé družstvo má právo v průběhu zápasu na jeden třicetivteřinový (30) oddechový čas.

 

3.9. Trestná střílení (Zápasy o umístění nebo Playoff zápasy)

A) Zůstane‑li rozhodující utkání o umístění nerozhodnuto i po pětiminutovém prodloužení, budou trestná střílení (dále jen TS) provedena ihned.

B) Každé družstvo písemně nominuje (jméno a číslo) tři (3) hráče v pořadí, ve kterém budou střílet, a předá je rozhodčímu.

C) Rozhodčí si pozve kapitány obou družstev a proběhne los mincí pro určení, které družstvo začne jako první.  Před samotným losem dojde k přidělení strany mince jednotlivým družstvům.

D) Brankáři budou chytat v brankách blíže k domácí střídačce.  Brankáři se budou moci měnit po každém nájezdu.

E) V první části TS se tři (3) nominovaní hráči budou střídat do určení vítěze.  Vítězem je družstvo, které nastřílí více branek ve třech pokusech.  TS se nehrají na „náhlé vítězství“.

F) V případě rovnosti střelených branek po prvních třech (3) nájezdech, přechází se na druhou část TS, která se hraje podle systému „náhlé vítězství“.  Družstvo vždy nominuje jednoho hráče do doby, než jedno družstvo promění TS a druhé ne.  Družstvo, které promění TS je prohlášeno za vítězné v případě, že druhé družstvo nepromění TS.

G) Družstvo, které začínalo s TS, nastupuje do druhé části TS jako druhé.

H) V druhé části TS se musí nastoupit jiní hráči než v první části TS.  Hráč nesmí jet druhý nájezd do doby, kdy všichni splní TS (kromě brankářů).

I) Odmítne‑li družstvo účast na TS, bude prohlášeno poraženým. Odmítne‑li hráč provést TS, bude prohlášeno neúspěšným.

 

4. Tresty a disciplinární tresty

Ustanovení, která nejsou uvedena v tomto soutěžním řádu, se řídí platným „Soutěžním a disciplinárním řádem ČSLH“ a platnými „Pravidly ledního hokeje“. Konečné rozhodnutí ve všech sporných případech náleží řediteli turnaje, organizačnímu výboru turnaje a sportovně technické komisi.

 

4.1. Tresty a hrubý čas

A) Tresty v turnaji jsou udělovány v plné výši (dvě /2/ min).

B) V čase, kdy je utkání hrané na hrubý čas, se čas trestu znovu rozběhne po vhození puku.

 

4.2. Píchání špičkou nebo koncem hole

A) Za pokus nebo náznak píchání špičkou nebo koncem hole následuje dvě (2) plus dvě (2) minuty.

B) Za dokonané píchání špičkou nebo koncem hole následuje trest pět (5) minut a trest do konce utkání.

 

4.3. Faul zezadu

A) Za faul zezadu se uděluje pětiminutový (5) trest.  V případě hrubého provedení je možné přistoupit i k vyloučení do konce zápasu.

 

4.4. Údery do hlavy

A) Úder do hlavy loktem (ne ramenem) bude posuzován pětiminutovým (5) trestem. V případě hrubého provedení je možné přistoupit i k vyloučení dokonce zápasu.

4.5. Nebezpečná hra vysokou holí, sekání, cross-checking

A) Nebezpečná hra vysokou holí, sekání a cross-checking, které je posouzeno rozhodčím jako faul ze hry, je posuzován trestem dvě (2) plus dvě (2) minuty.

B) Nebezpečná hra vysokou holí, sekání a cross-checking, které bude posouzeno rozhodčím jako vážné nebo úmyslné, je posuzováno trestem pět (5) minut a vyloučení do konce zápasu.

 

4.6. Kopání

A) Pokus nebo provedení kopnutí bude posuzováno pětiminutovým (5) trestem a vyloučením do konce zápasu.

 

4.7. Plivání

A) Plivání na soupeře bude posuzováno pětiminutovým (5) trestem a vyloučením do konce zápasu.

 

4.8. Zdržování hry

A) Hráč, který ve vlastním obranném pásmu vyhodí puk mimo hřiště, bude potrestán na dvě (2) minuty.

B) V případě, že puk opustí ledovou plochu a skončí na střídačce nebo v prostoru mezi střídačkami, trest se neukládá.

C) Hráči, který ve vlastním obranném pásmu vyhodí puk nad plexisklo do obranné sítě a puk se vrátí na hřiště, i tak je mu uložen trest dvě (2) minuty.

 

4.9. Neodpovídající výstroj

A) Hráči a brankáři jsou povinni nosit chránič krku.  Hráč, který nemá chránič na krk, obdrží dvou (2) minutový trest, pokud nepřišel o chránič v průběhu hry.

B) Družstvo může vyžádat přeměření výstroje, ale to pouze v průběhu přestávky mezi třetinami a před prodloužením.

C) Hráč s neodpovídající výstrojí obdrží dvou (2) minutový trest.

D) V případě, že výstroj je shledána podle pravidel, protestující družstvo obdrží dvou (2) minutový trest.

E) Přeměřování hokejek se neprovádí.

 

4.10. Opuštění střídačky v průběhu bitky

A) V případě bitky na hřišti hráči ani trenéři nesmí opustit střídačku.  Družstvo, které jako první poruší toto pravidlo a opustí střídačku, rozhodčí ukončí utkání a zápas bude kontumován ve prospěch neprovinivšího se družstva 2-0.

B) Družstvo, které jako první opustí střídačku v první (1) a druhé (2) třetině, trenér tohoto družstva je suspendován z druhého zápasu.

C) Družstvo, které jako první opustí střídačku ve třetí (3) třetině, trenér tohoto družstva je suspendován ze dvou zápasů.

 

4.11. Tresty udělené současně

A) V případě, že jsou tresty udělené současně při stavu pět (5) na pět (5), obě družstva budou hrát čtyři (4) na čtyři (4).

B) V případě, že jsou tresty udělené současně při stavu čtyři (4) na čtyři (4), obě družstva budou hrát čtyři (4) na čtyři (4).

C) V případě, že jsou tresty udělené současně v době, kdy jedno družstvo hraje přesilovku pět (5) na čtyři (4) stav se nemění.

D) V případě, že jsou tresty udělené současně v jiné situaci při přesilovce (5 na 3 nebo 4 na 3), stav na ledě zůstává stejný.

 

4.12. Suspendování hráče

A) Hráči, který obdrží trest do konce utkání za úmysl zranit hráče, může být po přezkoumání uložen trest na jeden zápas nebo více.

B) Hráči, který obdrží druhý pětiminutový trest v turnaji, může být po přezkoumání uložen trest na jeden zápas nebo více.

C) Hráči, který obdrží třetí pětiminutový trest v turnaji, může být po přezkoumání uložen trest na jeden zápas nebo více.

D) Hráči, který podnítí bitku, může být po přezkoumání uložen trest na jeden zápas.

E) Hráči, který opustí střídačku za účelem zúčastnit se bitky na hřišti, může být po přezkoumání uložen trest na jeden zápas.

F) Hráči, který opustí jako první střídačku za účelem zúčastnit se bitky na hřišti, může být po přezkoumání uložen trest na jeden zápas.

G) Suspendovaný hráč může být přítomen zápasu na zimním stadionu, ale nesmí být v prostorách šaten a na střídačce.

H) Organizační výbor si vyhrazuje právo suspendovat hráče ze zbytku turnaje v případě opakovaného nesportovního chování, agresivity, hrubosti, atd.

 

4.13. Suspendování trenérů a vedoucích

A) Trenér, vedoucí, doktor nebo představitel klubu, který byl suspendován, nesmí být v průběhu zápasu, ke kterému se trest vztahuje, v hale.  V případě, že tato suspendovaná osoba bude v hale v průběhu zápasu, jeho družstvo obdrží dvou (2) minutový trest.  Pokud tato osoba neopustí halu ani po dvou (2) minutovém trestu, zápas bude pokračovat, ale bude kontumován ve prospěch soupeře.  Zdržovat se v hale před a po zápase je povoleno.

B) Nesportovní chování vůči rozhodčím a organizačnímu výboru se nebude tolerovat.

C) Opakované porušovaní tohoto pravidla může skončit vyloučením trenéra nebo vedoucího z turnaje.

 

5. Protesty

A) Žádné protesty nebudou akceptovány.

B) Respektujte rozhodnutí rozhodčích a v případě, že byste měli poznámku k některému určitému rozhodčímu, ustanovili jsme hlavního rozhodčího turnaje, který je po dohodě k dispozici pro konzultace, ale nemá právo změnit jakékoliv rozhodnutí ze zápasu.  Instruovali jsme rozhodčí, aby respektovali trenéry a to samé je očekáváno od trenérů.  Nesportovní chování nebude tolerováno.

C) Rozhodnutí rozhodčího na ledě je konečné a nemůže být protestováno, pokud nejde o interpretaci pravidel.

 

6. Ekonomické náležitosti

A) Všechna zúčastněná družstva startují v turnaji na vlastní náklady.

B) Družstva a hráči jsou zodpověděni za vlastní pojištění a připojištění.

7. Slavnostní předávání cen

A) V poslední den turnaje po skončení posledního utkání na Ice Arena Letňany proběhne Slavnostní předávání cen.

B) Mužstva, která se umístí na 1. – 3. místě v každé věkové kategorii jsou požádaná zúčastnit se tohoto vyhlášení.  Hráči jsou požádáni, aby přišli v dresech družstva a shromáždili se před zimním stadionem.

C) Individuální ceny budou předány v jednotlivých kategorií.

D) Družstva na 1. – 3. místě v každé věkové kategorii obdrží pohár, medaile a diplom.

8. Organizační výbor turnaje

 

Challenger Hockey s.r.o. – Terronská 48, Praha 6, 160 00,  – Tel:2243 18 745 – Fax:2243 17 571 – e-mail: info@challenger.cz

 Miroslav Vojtíšek – Ředitel turnaje

Kategorie

2000

2001

2002

Přihlášená družstva

2000

Tyresö Hanviken Hockey – SWE

Jokers Ice Hockey Academy – SVK

HJK – FIN

Avantgard Hockey – CZE

HC Hvězda Praha- CZE

HC Kobra Praha – CZE

2001

Jokers Ice Hockey Academy – SVK

HC Davos – SUI

HC PZ Kladno – CZE

HC Hvězda Praha- CZE

HC Kobra Praha – CZE

HIFK Helsinki – FIN

HC Košice – SVK

Eastern Penguins – SVK

2002

FoPS AA – FIN

HC Davos – SUI

MORA IK 2002 – SWE

Redwings AA – FIN

WTT Slovakia Selects – SVK

Avantgard Hockey – CZE

HC Kobra Praha

Jokers Ice Hockey Academy – SVK

 

 

Rozlosování

 SPRING CHALLENGE CUP
8.4. – 10.4.2016
ROZLOSOVÁNÍ / GAME SCHEDULE
2000
1. Tyresö Hanviken – SWE
2. Jokers Ice Hockey Academy – SVK
3. HJK – FIN
4. HC Hvězda Praha – CZE
5. Avantgard Hockey – CZE
6. HC Kobra Praha – CZE
# Date Time Home Visiting Arena
Poř. Datum Čas Domácí vs. Hosté ZS
1. 8.4. 8:30 – 10:00 Tyresö Hanviken vs. HJK LT II.
2. 8.4. 10:00 – 11:30 HC Hvězda Praha vs. Avantgard Hockey LT II.
3. 8.4. 13:15 – 14:45 Jokers Ice Hockey Academy vs. Avantgard Hockey LT II.
4. 8.4. 13:15 – 14:45 HJK vs. HC Kobra Praha KO
5. 8.4. 15:00 – 16:30 Tyresö Hanviken vs. HC Hvězda Praha HC
6. 9.4. 10:00 – 11:30 Jokers Ice Hockey Academy vs. HC Hvězda Praha HC
7. 9.4. 13:15 – 14:45 HJK vs. HC Hvězda Praha HC
8. 9.4. 13:15 – 14:45 Avantgard Hockey vs. HC Kobra Praha KO
9. 9.4. 16:30 – 18:00 Jokers Ice Hockey Academy vs. HJK HC
10. 9.4. 16:30 – 18:00 Tyresö Hanviken vs. HC Kobra Praha KO
11. 10.4. 10:00 – 11:30 Tyresö Hanviken vs. Avantgard Hockey HC
12. 10.4. 10:00 – 11:30 Jokers Ice Hockey Academy vs. HC Kobra Praha KO
13. 10.4. 13:15 – 14:45 HC Hvězda Praha vs. HC Kobra Praha KO
14. 10.4. 15:00 – 16:30 Tyresö Hanviken vs. Jokers Ice Hockey Academy LT I.
15. 10.4. 16:30 – 18:00 HJK vs. Avantgard Hockey LT I.
18:00 Slavnostní předávání cen / Awards Presentation LT I.
VÝSLEDKY BUDOU K DISPOZICI ONLINE NA WWW.CUPONLINE.SE
ALL RESULTS WILL BE AVAILABLE ONLINE AT WWW.CUPONLINE.SE
Zimní stadiony/ Arenas
LT I./II. Ice Arena Letňany, Tupolevova 669, Praha 9
HC ZS HC Hvězda Praha, Na Rozdílu 1,Praha 6
KO ZS HC Kobra Praha, Mikuleckého 1584, Praha 4
 SPRING CHALLENGE CUP
8.4. – 10.4.2016
ROZLOSOVÁNÍ / GAME SCHEDULE
2001
1. Jokers Ice Hockey Academy – SVK
2. HC Davos – SUI
3. HIFK Helsinki – FIN
4. HC Hvězda Praha – CZE
5. HC Kobra Praha – CZE
6. PZ Kladno – CZE
7. HC Košice – SVK
8. Eastern Pinguins – SVK
# Date Time Home Visiting Arena
Poř. Datum Čas Domácí vs. Hosté ZS
1. 8.4. 10:00 – 11:30 HC Davos vs. Eastern Pinguins LT I.
2. 8.4. 10:00 – 11:30 HIFK Helsinki vs. HC Hvězda Praha HC
3. 8.4. 11:45 – 13:15 HC Kobra vs. HC Košice LT II.
4. 8.4. 13:15 – 14:45 HC Hvězda Praha vs. PZ Kladno HC
5. 8.4. 15:00 – 16:30 Jokers Ice Hockey Academy vs. HIFK Helsinki LT I.
6. 8.4. 15:00 – 16:30 HC Davos vs. HC Kobra Praha LT II.
7. 8.4. 16:30 – 18:00 PZ Kladno vs. Eastern Pinguins HC
8. 9.4. 8:30 – 10:00 Jokers Ice Hockey Academy vs. HC Davos LT I.
9. 9.4. 8:30 – 10:00 HIFK Helsinki vs. Eastern Pinguins KO
10. 9.4. 11:45 – 13:15 HC Davos vs. PZ Kladno LT I.
11. 9.4. 11:45 – 13:15 HC Hvězda Praha vs. HC Košice HC
12. 9.4. 11:45 – 13:15 HC Kobra Praha vs. Eastern Pinguins KO
13. 9.4. 15:00 – 16:30 Jokers Ice Hockey Academy vs. HC Kobra Praha KO
14. 9.4. 16:30 – 18:00 PZ Kladno vs. HC Košice LT I.
15. 10.4. 11:45 – 13:15 Jokers Ice Hockey Academy vs. HC Hvězda Praha LT II.
16. 10.4. 11:45 – 13:15 HIFK Helsinki vs. HC Kobra Praha KO
17. 10.4. 11:45 – 13:15 HC Davos vs. HC Košice LT I.
18. 10.4. 15:00 – 16:30 Jokers Ice Hockey Academy vs. PZ Kladno LT II.
19. 10.4. 15:00 – 16:30 HIFK Helsinki vs. HC Košice KO
20. 10.4. 16:30 – 18:00 HC Hvězda Praha vs. Eastern Pinguins LT II.
18:00 Slavnostní předávání cen / Awards Presentation LT I.
VÝSLEDKY BUDOU K DISPOZICI ONLINE NA WWW.CUPONLINE.SE
ALL RESULTS WILL BE AVAILABLE ONLINE AT WWW.CUPONLINE.SE
Zimní stadiony/ Arenas
LT I./II. Ice Arena Letňany, Tupolevova 669, Praha 9
HC ZS HC Hvězda Praha, Na Rozdílu 1,Praha 6
KO ZS HC Kobra Praha, Mikuleckého 1584, Praha 4
 SPRING CHALLENGE CUP
8.4. – 10.4.2016
ROZLOSOVÁNÍ / GAME SCHEDULE
2002
1. FoPS – FIN 1. Redwings – FIN
2. Jokers Ice Hockey Academy – SVK 2. WTT Slovakia Team – SVK
3. HC Davos – SUI 3. HC Kobra – CZE
4. Mora IK – SWE 4. Avantgard Hockey – CZE
# Date Time Home Visiting Arena
Poř. Datum Čas Domácí vs. Hosté ZS
1. 8.4. 8:30 – 10:00 FoPS vs. HC Davos LT I.
2. 8.4. 10:00 – 11:30 Redwings vs. HC Kobra Praha KO
3. 8.4. 11:45 – 13:15 HC Davos vs. Mora IK LT I.
4. 8.4. 11:45 – 13:15 WTT Slovakia Team vs. Avantgard Hockey KO
5. 8.4. 13:15 – 14:45 FoPS vs. Jokers Ice Hockey Academy LT I.
6. 8.4. 15:00 – 16:30 WTT Slovakia Team vs. HC Kobra Praha KO
7. 8.4. 16:30 – 18:00 Jokers Ice Hockey Academy vs. Mora IK LT I.
8. 8.4. 16:30 – 18:00 Redwings vs. Avantgard Hockey LT II.
9. 9.4. 8:30 – 10:00 FoPS vs. Mora IK LT II.
10. 9.4. 10:00 – 11:30 Jokers Ice Hockey Academy vs. HC Davos LT I.
11. 9.4. 10:00 – 11:30 Redwings vs. WTT Slovakia Team LT II.
12. 9.4. 10:00 – 11:30 HC Kobra Praha vs. Avantgard Hockey KO
13. 9.4. 15:00 – 16:30 A3 vs. B4 LT II.
14. 9.4. 15:00 – 16:30 A1 vs. B2 HC
15. 9.4. 15:00 – 16:30 A2 vs. B1 LT I.
16. 9.4. 16:30 – 18:00 A4 vs. B3 LT II.
17. 10.4. 8:30 – 10:00 L15 vs. L16 LT I.
18. 10.4. 8:30 – 10:00 W15 vs. W16 LT II.
19. 10.4. 10:00 – 11:30 L 13 L14 LT I.
20. 10.4. 10:00 – 11:30 W13 vs. W14 LT II.
10.4. 18:00 Slavnostní předávání cen / Awards Presentation LT I.
VÝSLEDKY BUDOU K DISPOZICI ONLINE NA WWW.CUPONLINE.SE
ALL RESULTS WILL BE AVAILABLE ONLINE AT WWW.CUPONLINE.SE
Zimní stadiony/ Arenas
LT I./II. Ice Arena Letňany, Tupolevova 669, Praha 9
HC ZS HC Hvězda Praha, Na Rozdílu 1,Praha 6
KO ZS HC Kobra Praha, Mikuleckého 1584, Praha 4

Všechny online výsledky budou k nalezení na: www.cuponline.se

Kde

Ice Arena Letňany – Tupolevova 669, Praha 9

ZS Hvězda – Na Rozdílu 1, Praha 6

ZS Kobra – Mikuleckého 1584, Praha 4

 

 

nahrávám mapu....
Datum / čas
08/04/2016 - 10/04/2016
9:00 - 17:00

Registrace

Objednávky jsou uzavřeny pro tuto akci.